Запослени

У школи ради 36 професора гдје је настава 100% стручно заступљена.
Школа има директора, секретара, рачуновођу, педагога, психолога и библиотекара.
У школи је стално запослено 8 помоћних радника.