УПИС У ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

ЈУНСКИ УПИСНИ РОК: Пријем докумената за ученике који имају 60 и више бодова је од 12.06. до 13.06.2017. За остале ученике пријем докумената је од 19.06. до 21.06.2017.

ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК: Пријем докумената од 03.07. до 05.07.2017.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС: Пријава за упис (попуњава се приликом пријављивања у школу), Оригинална свједочанства о завршеним разредима основне школе, Извод из матичне књиге рођених, Дипломе, Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата

СТРУКЕ:

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 1.Архитектонски техничар 4 степен 24 ученика, 2. Грађевински техничар 4 степен 24 ученика

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 1.Техничар машинске енергетике 4 степен 24 ученика, 2. Обрађивач метала резањем 3 степен 12 ученика 3. Варилац 3 степен 12 ученика

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 1.Техничар рачунарства 4 степен 24 ученика, 2. Електричар 3 степен 12 ученика, 3. Аутоелектричар 3 степен 12 ученика

Све додатне информације о потребним документима за упис, као и о начину бодовања, можете пронаћи на огласној табли Средњошколског центра Братунац.