Секције

У школи су формиране групе за одбојкашку, кошаркашку, фудбалску, литерарну и драмску секцију.
Литерарну секцију води професор Љубисав Симић и она окупља ученике на основу њихових интересовања да активно учествују у остваривању планираних радних задатака. У оквиру секције ученици се упознају са књижевним дјелима, оспособљавају за усмено и писмено изражавање, развија се интересовање за књижевно стваралаштво итд.
Драмску секцију води професорица српског језика Дијана Тријић.
Кроз овај вид образовања подстиче се креативност ученика у стваралаштву и исказивању својих склоности. Све активности литерарне и драмске секције уско су повеезане са догађајима у школи и локалној заједници. У скорије вријеме запажен је наступ ученика наше школе на Светосавској академији гдје су извели кратки позоришни комад Бранислава Нушића „Аналфабета”.
Фудбалску, одбојкашку и кошаркашку секцију воде професори физичког васпитања Раде Писарић, Александра Јовић и Љубо Милошевић.
Ученици који похађају наведене секције постижу солидне резултате на школским турнирима.