Савјет родитеља

У школи постоји савјет родитеља као савјетодавно тијело.
Броји 18 чланова родитеља ученика, по један из сваког одјељења.
Њиме руководи предсједник савјета родитеља.

Савјет родитеља:
  • Разматра успјех ученика у учењу и владању
  • Разматра план екскурзије и излета ученика
  • Представља ставове родитеља ученика школском одбору
  • Промовише интересе школе у локалној заједници
  • Подстиче ангажовање родитеља у раду школе