Савјет ученика

Правилником о раду савјета ученика утврђује се организација и рад, као и начин остваривања и дужност чланова савјета ученика.
Савјет ученика промовише интересе школе у заједници гдје се школа налази представља ставове ученика школском одбору, подстиче ангажовање ученика у школи, информише школски одбор о својим ставовима кад сматра да је то потребно, учествује у реализацији пројекта којима се унапређује васпитно-образовни рад школе.

Активности савјета ученика:
  • Пројекти волонтеризма
  • Велики број хуманих акција
  • Обиљежавање важних датума
  • Сарадња са невладиним организацијама
  • Учешће у раду МРЕСУРС-у