Промоције

Технолошки факултет Зворник
» www.tfzv.ues.rs.ba

Пољопривредни факултет Нови Сад
» http://www.facebook.com/HortikulturaPejzaznaArhitekturaNoviSad

Архитектонско-Грађевинско-Геолошки факултет Универзитета у Бања Луци
» Архитектонско-Грађевинско-Геолошки факултет Универзитета у Бања Луци

Шумарски факултет Универзитета у Београду
» Шумарски факултет Универзитета у Београду

Грађевински факултет Универзитета у Београду
» Грађевински факултет Универзитета у Београду