Промоције

 • Електротехнички факултет у Источном Сарајеву

 • Економски факултет Пале

 • Машински факултет у Источном Сарајеву

 • Технолошки факултет Зворник
  » www.tfzv.ues.rs.ba

  Пољопривредни факултет Нови Сад
  » http://www.facebook.com/HortikulturaPejzaznaArhitekturaNoviSad

  Архитектонско-Грађевинско-Геолошки факултет Универзитета у Бања Луци
  » Архитектонско-Грађевинско-Геолошки факултет Универзитета у Бања Луци

  Шумарски факултет Универзитета у Београду
  » Шумарски факултет Универзитета у Београду

  Грађевински факултет Универзитета у Београду
  » Грађевински факултет Универзитета у Београду