Грађевинарство

  • У овој струци образује се 89 ученика за занимање Архитектонски техничар који траје 4 године.