Школа данас

Од давне 1986. године школа је прошла кроз многе промјене.
Школа данас има школски одбор, савјет родитеља, савјет ученика, нове смјерове као и многобројне секције. У школи ради 36 професора гдје је настава 100% стручно заступљена.
Школа има директора, секретара, рачуновођу, педагога, психолога и библиотекара и 8 помоћних радника.
Учествовали смо у многим пројектима и остваривали сарадње са невладиним организацијама.