Библиотека

У склопу школе налази се библиотека са преко 800 наслова и више од 8000 примјерака књижне грађе.
Сваке године школа, скромним средствима, обнавља књижни фонд.
У једном дијелу библиотечке просторије налазе се и клупе које ученици и радници школе могу да користе као читаоницу.